Hansgrohe 14803003 Cento Variarc XL Pull Out Spray Kitchen Mixer Tap

User Manual - Page 7

For 14803003.

PDF File Manual, 40 pages, Read Online | Download pdf file

14803003 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
7
Montage zie blz. 32
Service onderdelen (zie blz. 37)
Reinigen (zie blz. 35) en bijgevoeg-
de brochure
Doorstroomdiagram
(zie blz. 36)
Doorstroomcapaciteit Normale dou-
chestraal met EcoSmart
®
Doorstroomcapaciteit Normale dou-
chestraal zonder EcoSmart
®
Doorstroomcapaciteit douchestraal met
EcoSmart
®
Doorstroomcapaciteit douchestraal
zonder EcoSmart
®
Maten (zie blz. 36)
Bediening (zie blz. 31)
De uitloop niet meer dan 360º draaien,
de slang kan daardoor beschadigd
worden.
Hansgrohe raadt aan om 's morgens na
langere stagnatietijden de eerste halve
liter niet als dinkwater te gebruiken.
Instellen (zie blz. 34)
Instellen van de warmwaterbegrenzing.
In combinatie met een doorstromer is een
warmwaterblokkering niet aanbevelens-
waardig.
Symboolbeschrijving
Veiligheidsinstructies
Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.
Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
toevoer dienen vermeden te worden.
Montage-instructies
Vóór de montage moet het product gecontroleerd
worden op transportschade. Na de inbouw wordt
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige
normen.
De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijnen moeten nageleefd worden.
Technische gegevens
Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 70°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min
Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!
Nederlands
Gebruik geen zuurhoudende silicone!
Keurmerk (zie blz. 40)
Onderhoud (zie blz. 35)
Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717
regelmatig en volgens plaatselijk geldende
eisen op het funktioneren gecontroleerd
worden. (Tenminste een keer per jaar).
Loading ...
Loading ...
Loading ...