Loading ...
Loading ...
Loading ...
25
Montāža skat. lpp. 32
Rezerves daļas (skat. lpp. 37)
Tīrīšana (skat. lpp. 35) un klāt pievie-
notais buklets
Caurplūdes diagramma
(skat. lpp. 36)
Caurteces intensitāte Standarta strūkla
ar EcoSmart
®
Caurteces intensitāte Standarta strūkla
bez EcoSmart
®
Caurteces intensitāte dušas strūklai ar
EcoSmart
®
Caurteces intensitāte dušas strūklai bez
EcoSmart
®
Izmērus (skat. lpp. 36)
Lietošana (skat. lpp. 31)
Snīpi negriezt tālāk par 360º, jo tādējādi
var tikt bojāta šļūtene.
Hansgrohe iesaka no rīta vai pēc ilgākiem
pārtraukumiem nelietot pirmo puslitru
ūdens dzeršanai.
Ieregulēšana (skat. lpp. 34)
Karsta ūdens ierobežotāja regulēšana.
Kopā ar caurteces sildītājiem nav ieteicams
izmantot ūdens bloķētāju.
Simbolu nozīme
Drošības norādes
Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un
karstā ūdens pievadiem.
Norādījumi montāžai
Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produk-
tam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc
iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas
laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
Cauruļvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un
jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas
prasības.
Tehniskie dati
Darba spiediens: maks. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens: 0,1 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Karstā ūdens temperatūra: maks. 70°C
Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: 65°C
Termiskā dezinfekcija : maks. 70°C / 4 min
Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!
Latvian
Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!
Pārbaudes zīme (skat. lpp. 40)
Apkope (skat. lpp. 35)
Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija sa-
skaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionā-
lajiem vai vietējiem noteikumiem (DIN 1988
vienreiz gadā).
Loading ...
Loading ...
Loading ...