Loading ...
Loading ...
Loading ...
18
Montavimas žr. psl. 32
Atsarginės dalys (žr. psl. 37)
Valymas (žr. psl. 35) ir pridedama
brošiūra
Pralaidumo diagrama
(žr. psl. 36)
Vandens pralaidumas Normali srovė su
EcoSmart
®
Vandens pralaidumas Normali srovė be
EcoSmart
®
Vandens pralaidumas. Dušo srovė su
EcoSmart
®
Vandens pralaidumas. Dušo srovė be
EcoSmart
®
Išmatavimai (žr. psl. 36)
Eksploatacija (žr. psl. 31)
Nesukite čiaupo daugiau kaip 360º, nes
galite pažeisti žarną.
Naudojant po ilgesnės pertraukos, „Hans-
grohe“ rekomenduoja pirmo pusės litro
vandens nevartoti kaip geriamojo.
Reguliavimas (žr. psl. 34)
Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaci-
niais šildytuvais nerekomenduojama naudoti
karšto vandens blokavimo įtaisų.
Simbolio aprašymas
Saugumo technikos nurodymai
Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo
metu mūvėkite pirštines.
Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.
Montavimo instrukcija
Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pre-
tenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų
nepriimamos.
Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plauna-
mi ir tikrinami pagal galiojančias normas.
Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl
įrengimo.
Techniniai duomenys
Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa
Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa
Bandomasis slėgis: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)
Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 70°C
Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65°C
Terminis dezinfekavimas: ne daugiau kaip 70°C / 4 min
Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!
Lietuviškai
Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra
acto rūgšties!
Bandymo pažyma (žr. psl. 40)
Techninis aptarnavimas
(žr. psl. 35)
Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikri-
nama reguliariai (mažiausiai kartą per metus
pagal DIN 1988) pagal DIN EN1717
arba pagal galiojančias nacionalines arba
regionines normas.
Loading ...
Loading ...
Loading ...