Loading ...
Loading ...
Loading ...
27
Montasje se side 32
Servicedeler (se side 37)
Rengjøring (se side 35) og vedlagt
brosjyre
Gjennomstrømningsdiagram
(se side 36)
Gjennomstrømningsytelse Normalstråle
med EcoSmart
®
Gjennomstrømningsytelse Normalstråle
uten EcoSmart
®
Gjennomstrømningsytelse dusjstråle med
EcoSmart
®
Gjennomstrømningsytelse dusjstråle uten
EcoSmart
®
Mål (se side 36)
Betjening (se side 31)
Ikke vri utløpet mer enn 360º, ellers blir
slangen skadet.
Om morgen og etter lengre stagnasjons-
tider anbefaler Hansgrohe å ikke bruke
den første halvliteren som drikkevann.
Justering (se side 34)
Innstilling av varmtvannsbegrensning. I
forbindelse med gjennomstrømningsvarmere
er det ikke anbefalt å bruke en varmtvann-
sperre.
Symbolbeskrivelse
Sikkerhetshenvisninger
Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og
kuttskader.
Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstil-
koblinger skal utlignes.
Montagehenvisninger
Før montasjen skal produktet sjekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-
eller overflateskader.
Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
sjekkes iht. de gyldige normer.
Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de
enkelte land skal følges.
Tekniske data
Driftstrykk maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvannstemperatur maks. 70°C
Anbefalt temperatur for varmt vann 65°C
Termisk desinfisering: maks. 70°C / 4 min
Produktet er utelukkende designet for drikkevann!
Norsk
Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!
Prøvemerke (se side 40)
Vedlikehold (se side 35)
Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN
EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og
lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN
1988 en gang i året).
Loading ...
Loading ...
Loading ...