Hansgrohe 14803003 Cento Variarc XL Pull Out Spray Kitchen Mixer Tap

User Manual - Page 16

For 14803003.

PDF File Manual, 40 pages, Read Online | Download pdf file

14803003 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
16
Asennus katso sivu 32
Varaosat (katso sivu 37)
Puhdistus (katso sivu 35) ja oheinen
esite
Virtausdiagrammi
(katso sivu 36)
Läpivirtausmäärä Normaalisuihku sisäl-
tää EcoSmart
®
Läpivirtausmäärä Normaalisuihku ilman
EcoSmart
®
Läpivirtausmäärä sisältää EcoSmart
®
Läpivirtausmäärä ilman EcoSmart
®
Mitat (katso sivu 36)
Käyttö (katso sivu 31)
Älä käännä juoksuputkea enempää kuin
360º, koska muuten letku voi vahingoit-
tua.
Hansgrohe suosittelee, että ensimmäistä
puolta litraa ei käytetä juomavetenä
aamuisin eikä silloin, kun laitetta ei ole
käytetty pitkään aikaan.
Säätö (katso sivu 34)
Lämpötilan rajoittimen säätäminen. Emme
suosittele käyttämään lämpötilan rajoitinta
vedenlämmittimen (läpivirtauskuumennin)
yhteydessä.
Merkin kuvaus
Turvallisuusohjeet
Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen
välillä on tasattava.
Asennusohjeet
Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolli-
set kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja
pintavaurioita ei hyväksytä.
Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-
tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä
asennusohjeita.
Tekniset tiedot
Käyttöpaine: maks. 1 MPa
Suositeltu käyttöpaine: 0,1 - 0,5 MPa
Koestuspaine: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Kuuman veden lämpötila: maks. 70°C
Kuuman veden suosituslämpötila: 65°C
Lämpödesinfektio: maks. 70°C / 4 min
Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomave-
den kanssa!
Suomi
Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!
Koestusmerkki (katso sivu 40)
Huolto (katso sivu 35)
Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava
säännöllisesti paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran
vuodessa).
Loading ...
Loading ...
Loading ...