UHD51ALV Optoma Audio - Use Manual

UHD51ALV Optoma Audio - Use Manual - Use Guide PDF download or read online.
• To prolong the effective life of the lamp, make sure to keep the lamp on for at least 60 seconds and avoid performing force shutdown.
• Lens cap is an optional accessory depending on the region and model.
Basic user manual
3VOLTS CR2025
3 VOLTS CR2025
To setup and utilize our new and exciting “SmartProjection for Smart Home” Skill for Alexa, please download our SmartProjection App for Android or iOS by scanning the QR Code to the left.

Newest Added: 3044C002 JBP84BH2BB ACC083 PXX675FC1E/01 GTS18JBPRRBB
Lens shift
Safety information Základní uživatelská příručka
• Before operating the projector it is essential to read the full safety information in the user manual.
• Do not block any ventilation openings.
• Do not place the projector on an unstable surface. The projector may fall over resulting in injury or the projector may become damaged.
• Do not look into straight into the projector lens during operation. The bright light may harm your eyes.
• Disconnect the power plug from AC outlet if the product is not being used for a long period of time.
• Remove battery/batteries from remote control before storage. If the battery/batteries are left in the remote for long periods, they may leak.
• *Use a power strip and or surge protector. As power outages and brown-outs can KILL devices. Note:
• To prolong the effective life of the lamp, make sure to keep the lamp on for at least 60 seconds and avoid performing force shutdown.
• Lens cap is an optional accessory depending on the region and model.
Bezpečnostní informace
• Před používáním projektoru je nezbytné si přečíst veškeré bezpečnostní informace v této uživatelské příručce.
• Neblokujte větrací otvory.
• Přístroj neumísťujte na nestabilní místo. Projektor by mohl spadnout a mohlo by dojít ke zranění osob nebo k poškození projektoru.
• Během provozu se nedívejte přímo do objektivu projektoru. Jasné světlo může poškodit zrak.
• Nebudete-li přístroj delší dobu používat, odpojt

Optoma

Optoma

Use Guide UHD51ALV Optoma Audio - Use Manual PDF.

Use manuals file type: PDF. Optoma - Audio

Product Infomation and Reviews - UHD51ALV photo

UHD51ALV Photo

T: @manualsFile

https://manualsFile.com

Mon - Sun 09:30 am - 05:30 pm