Loading ...
Loading ...
Loading ...
Napoleon.com | BUILT-IN-serie
Aan de slag |
5
Aan de slag
Aan de slag
LET OP! De aansluiting en installatie van de gas- en slangverbinding moet worden uitgevoerd door een erkend gasfitter
en op lekken worden gecontroleerd voordat de grill gebruikt wordt.
LET OP! Zorg dat de slangen niet in contact komen met warme oppervlakken van de grill.
WAARSCHUWING! Toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt.
!
GEVAAR/WAARSCHUWING! Wijst op een gevaar
dat brand, een explosie, overlijden of ernstig
persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
WAARSCHUWING/LET OP! Wijst op een gevaar dat
licht persoonlijk letsel of materiële schade tot
gevolg kan hebben.
Draag beschermende handschoenen.
Draag een veiligheidsbril.
LET OP! Heet oppervlak.
!
Belangrijke informatie
Rook niet tijdens het uitvoeren van een gastestlek.
Vonken of vlammen veroorzaken brand, een explosie,
materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of
overlijden.
Gebruik nooit een open vlam om te controleren op
gaslekken. Vonken of vlammen veroorzaken brand, een
explosie, materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of
overlijden.
GEVAAR! Sluit de gastoevoer onmiddelijk af en
verwijder de aansluiting.
!
STOP
Voer de slang niet direct onder de lekbak door. Zorg voor
de juiste minimale afstand van de slang tot de onderkant
van de unit.
Zorg dat de warmteverdelers correct geplaatst zijn volgens
de instructies voor de installatie van warmteverdelers.
Branderknoppen moeten in de UIT-stand staan als de
kraan van de propaanfles opengedraaid wordt.
Steek de branders niet aan met gesloten deksel.
Gebruik de achterbrander(s) niet met de hoofdbranders.
Sluit het deksel van de zijbrander niet als deze in gebruik
is of heet is.
Frituur geen voedsel op de zijbrander.
Verstel de grillroosters niet als deze in gebruik zijn of heet
zijn.
Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
Sluit na gebruik de gastoevoer bij de gasfles af.
Pas het apparaat niet aan.
Onderhoud mag alleen uitgevoerd worden als de grill
afgekoeld is.
Bewaar geen aanstekers, lucifers of andere brandbare
stoffen in de kruidenhouder.
Houd alle voedingskabels en brandstofslangen uit de buurt
van verwarmde oppervlakken.
Maak de vetopvangbak, de lekbak en de warmteverdelers
regelmatig schoon om vuilophoping en brandend vet te
voorkomen.
Houd de venturibuizen van infraroodbranders en
hoofdbranders vrij van spinrag en andere obstructies door
ze regelmatig te inspecteren en te reinigen.
Laat geen koud water (regen, sproeier, tuinslang
enzovoorts) in contact komen met de warme grill. Door
plotselinge temperatuurwijzigingen kan het porselein
schilferen en kunnen er barstjes ontstaan in de
keramische branders.
Gebruik geen hogedrukreiniger om onderdelen van de
grill schoon te maken.
Zet deze grill niet op een plaats waar het hard kan
waaien, vooral niet als de wind direct van achter de grill
kan komen.
Bedek nooit meer dan 75% van het grilloppervlak met
massief metaal.
Houd altijd een minimale afstand tot brandbare stoffen
van 508 mm aan de achterkant van de unit en 178 mm
aan de zijkanten.
Een extra afstand van 610 mm wordt aanbevolen in de
buurt van vinyl muurbekleding of glazen ruiten.
ANDERE INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIGE BEDIENING
Houd altijd een minimale afstand van de wand tot
brandbare stoffen van 431 mm aan de achterkant en
228.6 mm aan de zijkanten.
BIB18PB vereist een minimum van 431 mm aan de
achterkant en 508 mm aan de zijkanten.
Houd altijd een minimale afstand van 431 mm tot
andere apparaten.
Loading ...
Loading ...
Loading ...