Loading ...
Loading ...
Loading ...
24
| Probleemoplossen
Napoleon.com | BUILT-IN-serie
Probleemoplossen
Gasstroom
Weinig warmte of kleine vlammen terwijl kraan in stand hoog staat.
Branders branden met een gele vlam en het ruikt naar gas.
De vlammen komen los van de brander, het ruikt naar gas en het aansteken kan zijn bemoeilijkt.
Brandervermogen op HOOG, maar instelling is LAAG. Rommelend geluid en flakkerende blauwe vlam aan branderoppervlak.
Mogelijke oorzaken Oplossing
Propaan: onjuiste aansteekprocedure
Voer de aansteekprocedure nauwgezet op. Alle gaskranen moeten
in de UIT-stand staan als de kraan van de tank geopend wordt.
Draai de kraan van de tank langzaam open zodat de druk kan
egaliseren. Zie Bediening – "Instructies voor het aansteken".
Aardgas: te kleine aanvoerleiding. Pijpafmetingen moet voldoen aan de installatievoorschriften.
Lekkende pakking rond de keramische tegel of een foute
las in de branderbehuizing.
Laat de brander afkoelen en controleer deze grondig op
scheurtjes. Neem contact op met uw erkende Napoleon-dealer
om een vervangende brander te bestellen als er scheurtjes worden
geconstateerd.
Zowel propaan als aardgas: niet goed voorverwarmd.
Verwarm de grill gedurende 10 tot 15 minuten voor met beide
hoofdbranders in de hoge stand.
Mogelijk spinnenweb of ander vuil.
Verwijder alle nesten en spinnenwebben uit de openingen van uw
brander door de brander te verwijderen en de instructies in deze
handleiding te volgen.
Zie "Lektest".
Luchtklep niet goed afgesteld.
Zet de luchtklep iets verder open of dicht volgens de instructies in
deze handleiding.
Zie "Onderhoudsinstructies".
BELANGRIJK! Dit moet uitgevoerd worden door een erkende
gasinstallateur.
Niet voldoende gas Controleer het niveau in de gasfles.
Toevoerslang is bekneld. Verplaats de slang.
Propaanregulator in lage doorstroomstand.
Zet de branders uit, sluit de gaskraan van de tank, wacht een
minuut voordat u de kraan weer helemaal open draait, laat de
druk een paar seconden egaliseren en volg de 'Instructies voor het
aansteken' om de grill aan te steken. Voer de aansteekprocedure
bij elk gebruik nauwgezet op. Alle gaskranen moeten UIT staan als
de kraan van de tank geopend wordt. Draai de kraan van de tank
altijd langzaam open.
WE HELPEN
U GRAAG!
Napoleon wil graag dat
uw gebruik van de grill
gedenkwaardig is. Neem
contact met ons op als u
hulp nodig hebt.
Probleemoplossen
Loading ...
Loading ...
Loading ...