Loading ...
Loading ...
Loading ...
TECHNISCHE GEGEVENS
In onderstaande tabel zijn de waarden voor bruto warmte-inbreng en gasverbruik per unit opgenomen:
AFMETINGEN OPENINGEN
(BRUTO) WARMTE-INBRENG
(TOTAAL)
GASVERBRUIK (TOTAAL)
I II I I
II
BIG 32 RB
HOOFD
#60 1.45 mm 16 kW 1164 g/hr 1525 L/hr
ACHTER
1.25mm 1.76 mm 5.5 kW 400 g/hr 524 L/hr
BIG 38 RB
HOOFD
#60 1.45 mm 20 kW 1455 g/hr 1906 L/hr
ACHTER
1.25mm 1.76 mm 5.5 kW 400 g/hr 524 L/hr
BIG 44 RB
HOOFD
#60 1.45 mm 24 kW 1747 g/hr 2287 L/hr
ACHTER
1.25mm 1.76 mm 11 kW 800 g/hr 1048 L/hr
BIB 10 RT & BIB 10 IR HOOFD
#64 1.25 mm 3 kW 255 g/hr 286 L/hr
BIB 12 RT HOOFD
1.20 mm 1.65 mm 10 kW 728 g/hr 953 L/hr
BIB 18 RT & BIB 18 IR HOOFD
1.20 mm 1.65 mm 10 kW 728 g/hr 953 L/hr
BIB 18 PB (Buitenste ring) HOOFD
1.35 mm 1.95 mm 7 kW 509 g/hr 667 L/hr
BIB 18 PB (Bennenring) HOOFD
1.15 mm 1.65 mm 5 kW 364 g/hr 476 L/hr
BI 32 HOOFD
#60 1.45 mm 16 kW 1164 g/hr 1525 L/hr
BI 12 RT HOOFD
1.20 mm 1.65 mm 10 kW 728 g/hr 953 L/hr
BI 10 RT HOOFD
#64 1.25 mm 3 kW 255 g/hr 286 L/hr
In onderstaande tabel zijn alle gecertificeerde gassen en drukwaarden opgenomen. Controleer of de informatie op het typeplaatje
overeenkomt met deze lijst.
Opmerking: gebruik alleen drukregelaars die de hier vermelde druk leveren.
Gascategorieën
I
3B/P(30)
I
3+(28-30/37)
I
3B/P(37)
I
3B/P(50)
I
2H
I
2E
I
2E+
Afmetingen
Openingen
I I I I II II II
Gassen/
drukwaarden
Butaan /
Propaan
30mbar
Butaan
28-30mbar
Propaan
37mbar
Butaan /
Propaan
37mbar
Butaan /
Propaan
50mbar
G20 om
20mbar
G20 om
20 mbar
G20 om 20
mbar, G25
om 25 mbar
Landen
AL, BE, BG,
CY, CZ, DK,
EE, FI, FR,
GB, GR, HR,
HU, IS, IT, LT,
LU, MT, NL,
NO, RO, SE,
SI, SK, TR
BE, CH, CY,
CZ, ES, FR,
GB, GR, IE,
IT, LT, LU, LV,
PT, SI, SK,
TR
BE, CH, CZ,
ES, FR, GB,
GR, HR, HU,
IE, IT, LT, NL,
PL PT, RO,
SI, SK, TR
AT, CH, CZ,
DE, SK
AT, BG, CH,
CZ, DK, EE,
ES, FI, GB,
GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LV,
LT, NO, PT,
RO, SE, SI,
SK, TR
DE, NL PL,
RO
BE,FR
Loading ...
Loading ...
Loading ...