Loading ...
Loading ...
Loading ...
20
| Onderhoud
Napoleon.com | BUILT-IN-serie
Onderhoud
Onderhoudsinstructies
WAARSCHUWING! Houd brandbare materialen, benzine en andere ontvlambare dampen en vloeistoffen uit de
buurt van de grill.
!
WE HELPEN
U GRAAG!
Neem voor informatie over
aanbevolen vervangende
onderdelen contact op met
de helpdesk van Napoleon.
+31 (0)345 588655.
Branderpoort
Gele punt
Donkerblauw
Lichtblauw
Aanbevelingen
Deze grill moet elk jaar grondig worden geïnspecteerd en onderhouden door een erkende onderhoudsmonteur.
Belemmer de stroom van ventilatie- en verbrandingslucht niet.
Houd de ventilatieopeningen voor de gasfles aan de zijkant van de wagen of de behuizing en aan de voor- en achterkant van
de onderste plank schoon.
UITERLIJK VAN DE VLAMMEN
!
BELANGRIJK! Wijzigingen in openingen en aanpassingen van de
luchtklep moeten altijd uitgevoerd worden door een erkende
gasinstallateur.
De vlammen moeten altijd donkerblauw zijn, met een lichtblauw of
soms geel puntje.
Als er te weinig lucht naar de brander stroomt, ontstaat er roet en
worden de vlammen geel.
Als er te veel lucht naar de brander stroomt, komen de vlammen soms
los van de brander en wordt het aansteken bemoeilijkt. Zie “Problemen
oplossen”.
De luchtklep is in de fabriek ingesteld en hoeft onder normale
omstandigheden niet meer afgesteld te worden. Onder extreme
gebruiksomstandigheden kan verdere afstelling nodig zijn.
Opmerking: bij infraroodbranders kan de lucht niet afgesteld worden.
Loading ...
Loading ...
Loading ...