Loading ...
2
| Welkom
Napoleon.com | BUILT-IN-serie
Welkom
GEVAAR!
ALS U GAS RUIKT:
Sluit de gastoevoer naar het apparaat af
Doof eventueel open vuur
Open het deksel
Als de geur aanhoudt, blijf dan uit de buurt
van het apparaat en bel onmiddellijk uw
gasleverancier of de brandweer.
WAARSCHUWING!
Steek het apparaat niet aan voordat u de instructies in
het gedeelte 'AANSTEKEN' van deze handleiding hebt
gelezen.
Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare
vloeistoffen of dampen in de buurt van dit of enig ander
apparaat.
Een gasfles die niet voor gebruik is aangesloten, mag
niet bewaard worden in de nabijheid van dit of enig
ander apparaat.
Het niet nauwlettend naleven van deze instructies kan
brand of een explosie, materiële schade, persoonlijk
letsel of overlijden tot gevolg hebben.
!
!
Wijs volwassenen en kinderen op de gevaren van hete oppervlakken.
Let goed op jonge kinderen in de buurt van de grill.
OPMERKING VOOR DE INSTALLATEUR: geef deze instructies aan de grilleigenaar voor toekomstig gebruik.
OPMERKING VOOR DE CONSUMENT: bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
WE WILLEN DAT UW GEBRUIK VAN DE GRILL VEILIG EN GEDENKWAARDIG IS.
Lees deze gebruikershandleiding door voordat u uw grill gebruikt om materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden
te voorkomen.
Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen, etiketten en kaarten van de grill.
BUITENSHUIS GEBRUIKEN IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE.
NIET GEBRUIKEN IN EEN GEBOUW, GARAGE OF ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE.
GEFELICITEERD
MET UW NAPOLEON-GRILL!
U hebt zojuist uw grilltechniek verbeterd.
Loading ...
Loading ...
Loading ...