Loading ...
Loading ...
Loading ...
10
| Operatie
Napoleon.com | BUILT-IN-serie
Operatie
Bediening
2
3
Afb. 1
Afb. 3
WAARSCHUWING! Gebruik de achterbrander niet als de
hoofdbrander in gebruik is.
!
WAARSCHUWING! Controleer of alle branderknoppen in de UIT-stand staan voordat de gastoevoerkraan
langzaam opengedraaid wordt.
WAARSCHUWING! Volg de instructies voor het aansteken nauwgezet op.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het deksel van de grill OPEN staat bij het aansteken.
WAARSCHUWING! Verstel de grillroosters niet als de grill heet is of in gebruik is.
!
Afb. 2
UW GRILL AANSTEKEN
Is het de allereerste keer? Brand uw grill schoon
Verwijder het warmhoudrek en laat de hoofdbranders 30
minuten
in de hoge stand branden. Het is normaal dat de grill een geur
afgeeft als deze voor het eerst wordt aangestoken.
Deze geur wordt veroorzaakt door het “schoonbranden” van
interne verf en smeermiddelen die tijdens de fabricage zijn
gebruikt en zal daarna niet meer voorkomen.
Aansteken van hoofdbrander
1. Open het deksel van de grill.
2. Druk een hoofdbranderknop in en draai deze langzaam tegen
de klok in naar de stand HOOG totdat de waakvlam brandt.
Blijf de bedieningsknop ingedrukt houden tot de brander
brandt en laat de knop dan los.
Aansteken van achterbrander (indien aanwezig)
1. Open het deksel van de grill.
2. Verwijder het warmhoudrek.
3. Druk de achterbranderknop in en draai deze langzaam tegen de klok in naar de
stand HOOG.
4. Druk de onstekingsknop in en houdt deze ingedrukt totdat de brander gaat
branden of steek de brander aan met een lucifer.
5. Als de brander niet gaat branden, draai de bedieningsknop dan met de klok
mee naar de UIT-stand. Wacht 5 minuten. Herhaal stap 3 en 4. (Fig. 1)
Aansteken van zijbrander (indien aanwezig)
1. Open het deksel van de brander.
2. Druk de zijbranderknop in en draai deze langzaam tegen de klok in naar de stand
HOOG.
3. Druk de ontstekerknop in en houdt deze ingedrukt totdat de brander gaat branden
of steek de brander aan met een lucifer.
4. Als de brander niet gaat branden, draai de bedieningsknop dan met de klok mee
naar de UIT-stand. Wacht 5 minuten. Herhaal stap 2 en 3. (Afb. 2)
Aansteken met een lucifer
1. Klem de lucifer in de luciferhouder.
2. Steek de aangestoken lucifer door de grillroosters en warmteverdelers.
3. Draai ondertussen de betreffende branderknop naar de hoge stand. (Afb. 3)
3. Als de waakvlam niet gaat branden, draai de bedieningsknop dan onmiddellijk met de
klok mee naar de UIT-stand. Herhaal stap 2.
4. Als de waakvlam en de brander niet binnen 5 seconden gaan branden, draai de
bedieningsknop dan met de klok mee naar de UIT-stand. Wacht 5 minuten om het gas
te laten vervliegen. Herhaal stap 2 en 3 of steek de brander aan met een lucifer. (Afb. 1)
1
2
4
3
1
2
Linkerbrander
Brander
linksmidden
Brander
rechtsmidden
Rechterbrander
R. rechterbrander
Verlichting
Brander
rechtsachter
Brander
linksachter
Ontsteker
L. linkerbrander
Loading ...
Loading ...
Loading ...